Hadii aad haysato caruur udhaxeyso 3 jir ilaa 18 jir, waxay xaq u lee yahiin wax barasho lacag la’aan ah, ma aha kaliya in ay xaq u leeyahiin ee waana xil saran walidka in ilmaha iskuul aadan.

Waxaan kaa caawin karnaa kala doorashada iskuulada ama xananada iyo buuxinta waraqadaha lagaa rabo in aad iskuul ka ku qortid.

Sidee: Iska imow meesho laga soo galo.

Goorma: Isniinta Subaxeeda 10:30am ilaa 12:15pm.

Halkee: Walkington House, Vane Terrace – Darlington, DL3 7AT)

Powered by IvaLabs