Wadanka Ingriiska, Meelo badan oo caafimaadka waa lacag la’aan hadii aad ku xiran tahay NHS.

Waan kaa Caawin karnaa helitaan ka dhaqtarka caadiga iyo kan ilkaha, waana kaa caawin karnnaa buuxinta waraqadaha diwaan galinta, waana kaa caawin karnaa buuxinta waraqadaha si aad ku heshid daawo lacag la’aan ah, meelo ka mid ah kuwo ilkaha iyo indhaha.

Sidee: Iska imow

Goorma: Isniinta subaxeeda laga bilaabo 10:30am ilaa 12:15pm.

Halkee: St Cuthbert’s Church Hall DL1 5QG)

Qiimaha: Waa lacag la’aan

Powered by IvaLabs