Bangiyada cuntada waxay u keenan dad ka dhibateysan cunto oo bilaash ah.

Waxaan kuu sheegi karnaa Meesha kuu dhow oo cuntada laga bxiyo, waana ku geyn karnaa maalinta kuugu horeyso. Adeegan xaq baad u leedahay hana ka xishoon in aad istic maasho.

Sidee: Iska imow meesho laga soo galo.

Goorma: Isniinta Subaxeeda 10:30am ilaa 12:15pm.

Halkee: St Cuthbert’s Church Hall DL1 5QG)

Powered by IvaLabs