ما می دانیم گشت و گذاربه طور مستقل برای اینکه احساس شهر خود را داشته باشید نیاز حتمی است.

به همین دلیل است ما می توانیم به شما کمک کنیم در گشت و گذارو حمل و نقل در شهر

گاهی اوقات دوچرخه برای کودکان و بزرگسالان نیز ارائه نموده میتوانیم.

چطور:   :   فقط  در محل تشریف بیاورید.

چه زمانی:  دوشنبه از ساعت 10:30 صبح تا 12.15 صبح

Walkington House، Vane Terrace – Darlington، DL3 7AT :مکان

Powered by IvaLabs