در انگلستان، مواردی  زیادی وجود دارد که نیاز به پر کردن فرم ها و مکاتبات دارند. ما می توانیم درآن  موارد کمک کنیم!

ممکن است گاهی نامه های مربوط به قرار ملاقات ها را از وزارت داخله  یا پزشکان و مقامات دیگر دریافت کنید، ما خوشحال خواهیم شد که در مورد  با شما کمک کنیم. اگر شما نیاز به حمل و نقل به یک قرار ملاقات دارید، ما میتوانیم آن را نیز سازماندهی کنیم. ما با شما در پر کردن فرم ها نیز همکاری کرده میتوانیم.

چطور:   فقط  در محل تشریف بیاورید!

زمان: دوشنبه صبح از ساعت 10:30 صبح تا 12.15 ظهر

Walkington House، Vane Terrace – Darlington، DL3 7AT :مکان

هزینه:   کاملا رایگان

Powered by IvaLabs