دارلو کوچک ما برای شما و خانواده تان فرصت ها زیادی دارد.

ما می توانیم همه چیز در مورد آن برای شما ارایه داریم (و گاهی اوقات نیز به شما نشان دهیم) پارک ها، مغازه ها و موزیم ها. Town Hall را نیز به شما نشان دهیم ، که می تواند برای دسترسی به اطلاعات و خدمات بیشتر مفید باشد. ما همچنین می توانیم کتابخانه را به شما نشان دهیم و ثبت نام خود را در آنجا داشته باشید تا بتوانید به صورت رایگان از کتاب ها بیگیرد و بخوانید. که برای آموزش انگلیسی تان کمک کند کاملا رایگان.

چطور:      فقط  در محل تشریف بیاورید!

زمان:      دوشنبه از ساعت 10:30 صبح تا 12.15 صبح

Walkington House، Vane Terrace – Darlington، DL3 7AT :مکان

Powered by IvaLabs