آیا به کمک قانونی نیاز دارید؟ ما می توانیم به شما کمک کنیم

یک نماینده از صلیب سرخ بریتانیا در جلسات هفته وار در دسترس ما قرار دارد که می توانند جزئیات وکیل مناسب را به شما ارائه دهند. صلیب سرخ بریتانیا نیز ممکن است قادر به کمک به حمل و نقل برای بازدید از وکیل شما باشد (این بستگی به محل وکیل شما دارد)

چطور:   فقط  در محل تشریف بیاورید!

زمان: دوشنبه از ساعت 10:30 صبح تا 12.15 صبح

Walkington House، Vane Terrace – Darlington، DL3 7AT :مکان

Powered by IvaLabs