در برنامه  هفته وار ما  اشتراک نماید تا با اشخاص صمیمی معرفی شوید

داوطلبان DAR با پیشنهاد چای ، قهوه و بیسکویت از شما خوش آمدید گرم مینمایند. اطفال تان را نیز با خود بیاورید خوشحال میشویم.

این جلسات بسیار غیر رسمی هستند، بنابراین نگران چه چیزی باید بپوشد و چه چیزی بگویید نباشید . فقط اشتراک کنید!

 

در دوشنبه اول هر ماه نان چاشت مشترک تهیه میگردد برای کسانیکه در دعوت اشتراک می نمایند.

چطور:   فقط در دعوت اشتراک نماید ، نیاز به انجام کاری نیست

زمان: دوشنبه صبح از ساعت 10:30 تا  12.15ظهر

Walkington House، Vane Terrace – Darlington، DL3 7AT :مکان

هزینه:   کاملا” رایگان

Powered by IvaLabs