در انگلستان، بسیاری از خدمات مرتبط به صحت از طریق NHS کاملا رایگان هستند.

ما می توانیم به شما در پیدا کردن یک دکتر و یک دندان پزشک کمک کنیم و به شما کمک می کنیم که هرگونه پرونده ثبت را تکمیل کنید. ما می توانیم به شما در تهیه پرونده ها برای دریافت نسخه های رایگان، برخی از خدمات دندان پزشکی و برخی خدمات امراض چشم کمک کنیم.

چطور:  فقط  در محل تشریف بیاورید!

زمان: دوشنبه صبح ساعت 10:30 صبح تا 12.15ظهر

Walkington House، Vane Terrace – Darlington، DL3 7AT :مکان

هزینه:   کاملا رایگان

Powered by IvaLabs